fiziksel

Fizikteki yön, bir hareket yaparken bir vücut veya nesneden geçen yerleşik çizgidir. Yön, özellikle mekanik deneylerinde büyük öneme sahiptir, çünkü içinde bir bedenin hareketi incelenir ve nerede hareket eder (zaman değişkenini hesaba katarak). Fizik alanında, yön hareket unsurlarının bir parçasıdır, çünkü hareketli nesnenin veya bedenin dayandığı çizgiyi temsil eder. Bir vücudun yönü soldan sağa

Devamı

Hidrolik pres , çok daha küçük bir kuvvet kullanabilen bir makinedir. Pascal prensibi tarafından yönlendirilir. Bu basın normalde otomotiv gibi çeşitli endüstrilerde kullanılır ve işi gerçekleştirme etkinliği ve hızı nedeniyle 30 yıldan fazla bir süredir dünya çapında en çok kullanılanıdır. Bu alet, kola çok benzer,

Devamı

Galileo Galilei ve serbest düşüş konusundaki çalışmaları, fizik dünyasının en önemli deneylerinden biri haline geldi. Galileo bir tane yapmadı, fakat serbest düşüşte iki cismin, ağırlıklarına bakılmaksızın, aynı zamanda mesafeyi sürdüğünü göstermek için birçok deney yapıldı. Aristoteles'in çalışmalarında

Devamı

Dalga hareketi , yolda direnç içermeyen ve düzgün bir yerçekimi alanına maruz kalan bir ortamdaki dalganın yayılmasıdır. Dalga hareketi, elektromanyetik veya mekanik dalgalar aracılığıyla maddeyi aktarmaz. Dalgalar, diğerleri arasında, ortamın yoğunluk, elektromanyetik alan, basınç aracılığıyla bir tür özelliğini rahatsız eder. Bu hareket türü, bir yatay

Devamı

Kol , dönme ekseninden kuvvet çizgisine kadar olan dikey mesafedir. Bu işlemin çalışması için oluşturulan büyüklük τ = N m'dir. Kol, belirli bir noktada mevcut olan kuvvet torkuyla ilişkilidir. Kol kolu tarafından oluşturulan mesafe, genel olarak kollarda görülebileceği gibi, kuvvetin bir yükseltme faktörü olarak işlev görür. Bu ilişki nihayet bir t

Devamı

Dönme dengesi , bir vücut bir dönme hareketinden veya bir dönme hareketinden geçtiğinde ortaya çıkan dengedir . Bu fenomen, vücuda etki eden kuvvetlerin uyguladığı torklar boş olduğunda meydana gelir. Yani, tüm torkların toplamı sıfıra eşit olduğunda. Bu tür dengeler, vücut üzerine uygulanan rotasyonun hareketi sırasında herhangi bir değişiklik yapmadığında ortaya çıkar. Matematikte bu fenomeni ifade e

Devamı

Atom altı parçacıklar , atomdan daha küçük olanlardır. Kompozit parçacıklar ve temel parçacıklar vardır; Öte yandan, sanal parçacıkların varlığı da bilinmektedir. Sanal parçacıklar, kararsız bir parçacığın parçalanmasına giden orta adımı temsil eden ve çok kısa bir süre için var olanlardır. Fizik alanında, nükleer fizik ve

Devamı

Newton'un ikinci yasasında , Dinamiklerin Temel Prensibi olarak bilinen bilim adamı, bir nesnenin kütlesi ne kadar büyükse, onu hızlandırmak için o kadar fazla güç gerekeceğini belirtiyor. Diğer bir deyişle, nesnenin ivmesi doğrudan etki eden net kuvvetle orantılıdır ve nesneninkiyle ters orantılıdır. Bir nesnenin ancak

Devamı

Eugen Goldstein , 1850 yılında bugün Polonya'da doğmuş önde gelen bir Alman fizikçiydi. Bilimsel çalışmaları, gazlardaki ve katod ışınlarındaki elektrik olaylarıyla ilgili deneyleri kapsıyor. Goldstein, protonların varlığını elektronlara eşit ve zıt yükler olarak tanımladı. Bu keşif 1886'da kato

Devamı

Sarkaç , yerçekimi kuvveti sayesinde salınan, başka şeylerin yanı sıra, evrene yapışan gizemli görünmez kuvveti gizleyen görünmez kuvveti olan bir ipliğin (ideal bir kütle kütlesi olmadan) asılı olan bir nesnedir (ideal bir nokta kütle). Sarkaç hareketi, bir nesnede bir taraftan diğerine meydana gelen, bir fiberden, kablodan veya ipten sarkan harekettir. Bu harekete müdahal

Devamı

Üçlü nokta , termodinamik alanında, termodinamik denge durumunda bir maddenin aynı anda üç fazının bulunduğu sıcaklık ve basıncı ifade eden bir terimdir. Bu nokta, tüm maddeler için mevcuttur, ancak elde edildikleri koşullar, her biri arasında çok büyük farklılıklar gösterir. Üçlü bir nokta ayrıca belirli bir madde için aynı tipteki birden fazla fazı içerebilir; yani, iki farklı katı faz, sıvı veya gaz gözlenir. Helyum, özellikle de helyum-4 izoto

Devamı

İzomerizm , aynı moleküler formüle sahip, ancak bileşiklerin her birinde yapısı farklı olan iki veya daha fazla maddenin varlığını ifade eder. İzomerler olarak bilinen bu maddelerde, tüm elementler aynı oranda sunulur, ancak her molekülde farklı olan atomların bir yapısını oluşturur. İzomer kelimesi, Yun

Devamı

Huygens'in ışık dalga teorisi, ışığı suda üretilen ses veya mekanik dalgalara benzeyen bir dalga olarak tanımlar. Öte yandan, Newton, ışığın kendisine ait olduğu corpuscles olan materyal parçacıklarından oluştuğunu onayladı. Işık her zaman insanın ilgisini ve merakını uyandırdı. Bu şekilde, kuruluşundan bu

Devamı

Kuvvet geçirgenliği ilkesi, sert bir cismin dengesinin veya hareketinin, vücudun belirli bir noktasına etki eden belirli bir kuvvetin bir başkası ile yer değiştirmesi durumunda değişmediğini gösterir. Bunun dikkate alınması için iki bina yerine getirilmelidir. İlk öncül, yeni kuvvetin aynı büyüklükte olduğudur ve ikincisi, vücudun farklı bir noktasında olsa bile, aynı yönün uygulanmasıdır. İki kuvvet sert bir cisim üze

Devamı

Hacimsel akış , borunun bir bölümünü geçen sıvının hacmini belirlemeye izin verir ve sıvının içinden geçtiği hızın bir ölçüsünü sunar. Bu nedenle ölçümü özellikle sanayi, tıp, inşaat ve araştırma gibi çeşitli alanlarda ilginçtir. Bununla birlikte, bir sıvının hızını ölçmek (bir sıvı, bir gaz ya da her ikisinin bir karışımı olabilir) katı bir cismin hareket hızını ölçmek kadar basit değildir. Bu nedenle, bir akışkanın hızını bilmek, akışını bilme

Devamı

Enine dalgalar , salınımın dalganın yayılma yönüne dik bir yönde gerçekleştiği dalgalardır. Aksine, uzunlamasına dalgalar, ortam içinden yer değiştirmenin, yer değiştirmenin gerçekleştiği yönde meydana geldiği dalgalardır. Dalgaların, ortamın parçacıklarında neden oldukları titreşim sayesinde bir ortam boyunca yayıldığı unutulmamalıdır. Daha sonra, bir dalganın yayılma yö

Devamı

Alfa parçacıkları (veya a parçacıkları), bu nedenle elektronlarını kaybeden iyonize helyum atomlarının çekirdekleridir. Helyum çekirdeği iki proton ve iki nötrondan oluşur. Daha sonra, bu parçacıklar, değeri elektronun iki katı yük olan pozitif bir elektrik yüküne sahiptir ve atom kütlesi, 4 birim atom kütlesidir. Alfa parçacıkları, bel

Devamı

Açısal ivme , bir zaman birimi dikkate alınarak açısal hızı etkileyen değişkendir. Yunanca harf alfa, α ile temsil edilir. Açısal ivme vektörel bir büyüklüktür; bu nedenle, bir modül, yön ve duyudan oluşur. Uluslararası Sistemdeki açısal ivmenin ölçüm birimi, saniye kare başına düşen radyandır. Bu şekilde, açısal hızlanma,

Devamı

İzoforik bir işlem , hacminin sabit kaldığı herhangi bir termodinamik işlemdir. Bu işlemlere sıklıkla izometrik veya izovolümik de denir. Genel olarak, sabit basınçta bir termodinamik işlem meydana gelebilir ve daha sonra izobarik olarak adlandırılır. Sabit bir sıcaklıkta meydana geldiğinde, bu durumda izotermal bir işlem olduğu söylenir. Sistem ve çevre aras

Devamı

Kinematik , nedenlerini göz önünde bulundurmadan vücutların hareketini incelemekle ilgilenen fizik (daha özel olarak klasik mekanik) alanıdır. Yer değiştirme, hız ve ivme gibi büyüklüklerin kullanımıyla zaman zaman bedenlerin yörüngelerini incelemeye odaklanır. Kinematik tarafından ele alınan sorunlardan bazıları, bir trenin hareket etme hızı, otobüsün varış noktasına ulaşması için geçen zaman, kalkış anında kalkış için gerekli hıza ulaşmak için gerekli olan ivmelenme, diğerleri arasında. Bunun için kinematik, yörüngelerin tanımlan

Devamı

Dalgalar periyodik ve sürekli hareketlerle karakterize edilir. Bu sayede, bir partikülün veya bir vücudun titreşimleri gibi olayların davranışının kesin açıklaması mümkündür. Dalgalar, bir enerji taşıtının gerçekleştirildiği hava, su veya hatta vakum olabilen bir ortam boyunca bir özelliğin (manyetik alan, elektrik, basınç vb.) Bozulmasının yayılması o

Devamı

Hidrostatik basınç , hareket halindeki bir akışkanın hidrodinamik basınç adı verilen basıncının aksine, hareketsiz halde bir akışkan tarafından üretilir. Dünyanın büyük bir kısmı sıvı halde maddeden oluştuğundan, dünyada büyük öneme sahip bir özelliktir. Bu basınç, durmakta olan bir sıvının ağırlığı nedeniyle mevcuttur. Bir kabın içinde yer alan herhangi bir

Devamı

Maddenin corpuscular modeli, klasik fiziğin bir parçası olan ve evrendeki tüm maddelerin kompozisyonunu açıklamaya çalışan bir teoridir. Bu teori, mevcut tüm maddelerin, küçük boyutlu parçacıklardan oluştuğu varsayımına dayanmaktadır. Bu model, formülasyonundan bu yana birçok savunmacıya sahipti ve on yedinci yüzyıldan itibaren alaka kazandı. Bu anlamda, maddenin çek

Devamı

Statik elektrik , elektrik yükünün hareketsiz halde bulunan bir eleman üzerinde birikmesidir. Bu elektrik türü, aynı sayıda proton (pozitif yüklü subatomik parçacıklar) ve elektronlar (negatif yüklü subatomik parçacıklar) arasında temas olduğunda ortaya çıkar. Genellikle protonlar ve elektronlar arasındaki bu temas, karşıt yükleri olan iki elemanın sürtünmesiyle oluşur. Şu anda statik elektriğin

Devamı

Elektrik akımı olarak daha iyi bilinen dinamik elektrik , elektronların elektrik iletkeni aracılığıyla dolaşımına karşılık gelir. Genellikle bu akış, elektrik potansiyeli farkından kaynaklanmaktadır. Enerji kaynakları kimyasal (bataryalar) ve elektromekanik (örneğin hidrolik jeneratörler) olabilir. İletkenler katı, sı

Devamı

İyonlaşma enerjisi , halihazırda bulunan bir gaz içinde bulunan bir elektronun ayrılmasını üretmek için gerekli olan, genellikle mol başına kilojoule (kJ / mol) cinsinden ifade edilen minimum enerji miktarını ifade eder. temel. Gaz halindeki durum, herhangi bir moleküller arası etkileşimin atıldığı gibi, diğer atomların kendilerine uygulayabileceği etkisinden arınmış olduğu durumu ifade eder. İyonlaşma enerjisinin büy

Devamı

Kapalı bir devre , bir ya da daha fazla alıcı bileşene birleştirilmiş, çıkış ve akımın geri dönüşünü sağlayan iletken bir malzeme ile birleştirilmiş bir güç kaynağına sahip olan bir elektriksel konfigürasyondur. Akımın devre boyunca dolaşımı, birbirine bağlı elemanların enerji talebini karşılamayı mümkün kılar. Bu nedenle, bir işin yerine getirilme

Devamı

Karma bir elektrik devresi , iki temel konfigürasyonun kombinasyonundan kaynaklanan bir seridir: seri devreler ve paralel devreler. Bunlar geleneksel elektrik şebekeleri sıralı ve paralel devrelerin karışımından kaynaklandığından, günlük yaşamdaki en yaygın montajlardır. Her bir bileşenin eşdeğer değerlerini (dirençler, kapasitörler, indüktörler vb.) Hesaplamak için devre

Devamı
$config[ads_cat_netboard] not found