Sanat

Gerçekçilik , on dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Romantizm'den sonra ve natüralizmden önce Fransa'da ortaya çıkan sanatsal bir hareketti. Bu hareket, 1850'de, 48 Devrimi'nden sonra, o dönemde karşılaşılan çalışma koşulları ve yaşam kalitesi protestoları şeklinde ortaya çıktı. Bu akımın Romantizm ile

Devamı

Tiyatronun en önemli özellikleri, herhangi bir iş ya da performans için ortak olan unsurlarla yakından ilgilidir. Tiyatro terimi, kökenini Yunanca " theatron " kelimesiyle ifade eder. Bu nedenle, başlangıçta, tiyatro hem bir yere hem de belirli bir algı biçimine işaret ediyordu. Günümüzde,

Devamı

Guakamayaların dansı, Guatemala'nın zaman çizgisini aşan ve modernitenin eşiğini geçmeyi reddeden sanatsal tezahürlerinden biridir. Dans, müzik ya da büyük Maya yapılarında bulabildiğimiz resim gibi, onlar da bu milleter için bu sevginin bir örneği. Kolomb öncesi dönemde Verapaz, İspanya zulmünü uzak tutan Maya medeniyetinin oluşturduğu toprakların bir parçasıydı. Büyük direnişe rağmen, Maya

Devamı

Guatemala bestecileri bu ülkenin kültürünün önemli bir parçasıdır. Bunlardan en önemlileri Martha Bolaños veya José Castañeda'dır. Guatemala, Maya mirasından ve Kastilya etkisinden daha fazlasıdır. Coğrafyası, florası, faunası, dini, gastronomisi, aynı zamanda partileri, yazarları, ressamları ve elbette müziği. Guatemala müziği çok çeş

Devamı

Avangard , zamanın ötesine geçerek karakterize edilir; yeni sanatsal tekniklerin ve materyallerin, zamanından önce keşfedilmediği keşifler (Eğitim, 2017). Avangardda seçilen temalar, sanatçıların daha iyi sanat üretmelerine yardımcı olacak yeni tekniklerin ve sanatsal yöntemlerin kullanımını kapsamayı deniyordu. Bu şekilde, pek çok

Devamı

Oyun , tiyatro sahnesine hizmet eden edebi bir formdur. Yazılı bölüme atfen, bir oyun, yazarın performanslarını sergilemek ve tasarım yapmak istediği bir durumun sahnelemesi için tasarlanmış bir yapıya sahiptir. Oyunların yazarlarına dramatistler denir. İçinde dramatist, karakterlerin söyleyeceği bütün diyalogları yazar. Bunlar konuşmalar, b

Devamı

Şu anda ismini bilmeden bir film aramak mümkün. Çok az ve çok belirsiz bilgiyle, web'deki en popüler arama motorlarından daha hızlı ve verimli bir şekilde ayrıntıları çözmeyi başaran karmaşık algoritmalara sahip sistemlerin geliştirilmesi sayesinde sizi ilgilendiren bu özelliği bulabilirsiniz. Yaşlı erkek aksiyon

Devamı

Organik soyutlama , yirminci yüzyılın ortalarında büyük bir eğilim olan figüratif sanatın karşıtlığı olan soyutlama eğilimidir. Tanımlanmamış ve / veya belirsiz biçimlerle değiştirilerek, nesneye başvurmadan biçimlerin şematikleştirilmesiyle tanımlanmıştır. Bu soyutlamanın alt baskınlıklarından bazıları, 1912'de Paris'te bir kübist sergisinin yarattığı geometrik soyutlama; inorganik soyutlama veya Enformalizm ve doğada mevcut olan formlardan türetilen organik soyutlama, bunları soyutlama ve sentezleme. Organik soyutlama ile ilgili kavramlar B

Devamı

Estetik değerler , farklı yargılara neden olan ya da olumlu ya da olumsuz reaksiyonlara ilham veren bir nesnenin, olayın ya da kişinin erdemleridir. Bir sanat eserinin, doğal bir peyzajın, bir insanın veya bir durumun özellikleri, duyularımızdan herhangi biriyle algıladıklarımız hakkında sözlü veya sözlü olmayan yargılarda bulunmamızı sağlayabilir. Örneğin, bazı sanat es

Devamı

Zapoteklerin elbiseleri zamanla değişiyordu. Diğer halklardan etkilenmesine rağmen, Zapotekler gelenekleri ile derinden gurur duyuyorlar, bu yüzden kültürel tezahürleri hala devam ediyor ve kutlanıyor. Zapotekler, Oaxaca eyaletinde ve çevresindeki eyaletlerde yaşayan Meksikalı bir yerli halktır; özellikle de Tehuantepec Isthmus'unda. Arkeolojik k

Devamı

Tiyatronun ana unsurları ; oyuncular, metinler veya senaryolar, izleyiciler, kostümler, makyaj, set tasarımı, aydınlatma, ses ve yönetmendir. " Tiyatro " iki şekilde kavramsallaştırılabilir. Bunlardan ilki, asıl amacı bir seyirci önünde temsil edilmek amacıyla karakterler arasında diyaloglar sunmak olan dramatistler tarafından yazılmış edebi türdür. Bu nedenle, bu tür b

Devamı

Modern trajedi , klasik trajediden sonraki bir akım olarak düşünülen, ayet veya ayette yazılan, çoğunlukla tiyatro, şiir ve edebiyatta olmak üzere çok sayıda sanatsal ifadede bulunan, dramatik bir ifade biçimidir. Bir tür olarak yaşanan trajedi, kökleri Antik Yunanistan’da, ilk kez Aristoteles tarafından icat edilip geliştirildi ve o zamandan beri, insanlık tarihinin ilerleyişi ile birlikte farklı akımlarda gelişti. Klasik ve modern olan t

Devamı

En referans sanat olarak resme uygulanan izlenimciliğin özellikleri fırçanın ışığı, rengi ve darbesiyle dikkat çekiyor. Birçokları için, yalnızca yukarıda belirtilen resim ve fotoğraf ve sinematografi, bu olgunun yansıtılabileceği sanatsal tekniklerdir. İzlenimcilik , kendini resimde ortaya koyan, izlenimci resim adını alan sanatsal bir harekettir. Bu hareket, Avrupa

Devamı

Kolektif sanat , ideolojileri ve bakış açılarını paylaşan, ortak hedeflere ulaşmak için kendi başlarına çalışan iki veya daha fazla sanatçı arasındaki ittifaktır; Bu hedefler, ifade amacına göre değişebilir. Kollektif sanat gruplarının bir özelliği, çoğu durumda, belirtilen ana hatlarıyla estetik bir dilde birbirine bağlanabilmeleridir. Diğer bir deyişle, kolektif

Devamı

Kültürel bir manzara , insan tarafından doğal bir yerden inşa edilen yapay bir sanat eseridir. UNESCO, bunu “Doğa ve İnsan çalışmalarının birleştirilmiş temsili” olarak tanımlamaktadır. 2000 yılında Avrupa Konseyi Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde, “doğal ve / veya insan faktörlerinin eylem ve etkileşiminin sonucu olarak” tanımlanmaktadır. Bir olayla ya da ona estetik ve

Devamı

Dans türleri , her biri kendine has özelliklere sahip olan ve bu sanata dünyadaki en popüler sanatsal anlatım biçimlerinden biri olarak yerleştirilen bir dizi çeşitlilik vermiş olan, danstan çıkan tezahürler ya da biçimlerdir. . Diğer sanatlar gibi dans da tarihle birlikte gelişti ve insan kültürel olarak ve daha pek çok şeyi toplumda yaşamın önemli bir parçası haline getirdi. Dansın 9000 yıldan daha

Devamı

Barok dönemler , sanat tarihinde böyle bir varlığı olan bu sanatsal ve kültürel hareketin karakteristik farklı dönemleridir. Barok, Avrupa'da, 17. yüzyılın başlarında esas olarak İtalya'da gelişen ve 18. yüzyılın ortalarına kadar uzanan doğdu. Avrupa menşeli olmasına rağmen, bu hareketin o zaman için var olan Amerikan kolonileri üzerinde büyük etkisi vardı. Barok hareketi, mimarlık, m

Devamı

Figüratif bir imge , biçimleri duyularımızdan biri ile tanımlanabilen, gerçeklikte var olan figürlerle ilişkilendiren görsel bir temsildir; figüratif görüntüler, insanın algıladığı ortamlara en yakın temsillerdir. Figüratifde duygular, manzaralar, nesneler ve hepsinden önemlisi, sadık temsili figüratif görüntünün ve sanatın temellerinden biri olan insanlar temsil edilir. Figüratif görüntülerde mev

Devamı

Gerçekçiliğin temaları temel olarak sanatçıya ve onun bağlamına çok yakın olmakla karakterizedir. 1840-1880 yılları arasında doğan bu hareket, zamanın romantik fikirlerini reddetmek ve gerçekliği mümkün olan en nesnel şekilde temsil etmek istemiştir. Realizm Fransa'da Aydınlanma ve Endüstri Devrimi çerçevesinde ortaya çıkıyor. Gerçekçilik çalışmalarının

Devamı

Modernizm türleri arasında şiir, nesir ve drama yer almaktadır. Türlerin her biri edebi ifadelerin farklı alt kategorilerini içerir. Bu şekilde, şiir sözleri ve alıntıları içerir; nesir hikayeleri ve romanları içerebilir; sırayla dramatik tiyatro içerir. Tüm modernizm türleri edebi türlerdir. Edebi türler ifade

Devamı

Chavín mimarisi , Peru’nun Andes kentinde yapılan ve yüksek sanat ve manevi odaklı bazı yapım tekniklerini gösteren tarih öncesi bir mimariydi . Kalıntılarının bulunduğu ana arkeolojik sit, Antik Tapınak olarak bilinir. Chavín mimarisi Peru'nun kuzey kuzey yaylalarında M.Ö. 900 - M.Ö 300 arasında gel

Devamı

Ekvador'lu ressamlar , büyük resimsel mirası sayesinde ulusal kültürde önemli bir bağdır. Manuel Samaniego gibi Barok üstellerinden Oswaldo Viteri gibi neo-figüratif temsilcilerine kadar Ekvator sanatında önemi büyüktü. Sömürge döneminde, on yedinci ve on sekizinci yüzyıllarda büyük prestij kazandıran Quiteña Okulu'nun geliştirildiğine dikkat edin. Şöhreti buydu, Kral Carl

Devamı

Membranfonlar , sesin gergin bir zarın titreşiminin ürünü olduğu müzik aletleridir. "Memofon" terimi iki kökten oluşur: Memo ve fono. "Zar" kelimesi Latince'den gelir ve "parşömen gibi ince bir cilt" anlamına gelir. Öte yandan, "fono" kelimesi Yunanca "fono" kelimesinden gelir ve "ses veya ses" anlamına gelir. Membran bir

Devamı

And Dağları'ndaki en popüler popüler müzik türlerinden biri olan Huayno kıyafetleri , geniş bir tarihe ve çok özel özelliklere sahiptir. Huayno, Arjantin, Ekvator ve Şili’nin bazı bölgelerinde var olmasına rağmen, çoğunlukla Peru ve Bolivya’da sunulan bir müzik. Danslarının kıyafeti bu ülkelerin kültürlerinden çok etkilendi. Peru'da, halk grupları i

Devamı

Ekvadorlu karikatüristler sanat ve mesajlarıyla tarihin damgasını vurdu. Bunlar Bonil, Asdrubal de la Torre, Galo Galecio, Marcelo Chamorro ve Roque Maldonado. Karikatüristler, komik bir etki yaratmak için karikatür çizen sanatçılar. İspanya Kraliyet Akademisi (RAE) karikatürler terimini şöyle tanımlamaktadır: " Bir kişinin fiziksel özelliklerini abartıp deforme eden çizim ". Bunlar mizahi amaç

Devamı

Çeşitli filozoflar ve sanat alimleri aynı tanımda sonuçlanamadıkları için güzelliğin sınırsız olduğu söylenir. Bunlar arasında Platon, Socrates ve Nietzsche vardır. Herkes bakış açısını topluma verdi. Örneğin, Platon'un en büyük eserlerinden birinde, Hippias Major (MÖ 390) bir güzellik tanımı vermeye çalıştı. Ancak, bu bakış açısına göre, fil

Devamı

Avangard hareketler edebiyat, sanat ve siyasette yapılan değişikliklerin bir güncellemesidir. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra (1914-1918) yapıldılar. Birkaç avangard hareket var. Literatürde ultraism dikkat çekiyor; sanatta, fütürizm ve kübizm öne çıkıyor. Avangard, tarihçilere göre, 1910'dan itibaren kültür, sanat ve toplumun bazı yönlerini yenilemek isteyen düşünürlerdi. Avant-garde, aynı terimin F

Devamı

Tiyatro parlamentosu , oyunun aktörlerinden biri tarafından yorumlanacak bir senaryo bölümüdür. İspanya Kraliyet Akademisi'ne göre, oyundaki parlamento sözlü bir müdahale ve karakterlerden oldukça geniş kapsamlı bir müdahale. Parlamentolar üçüncü şahıs bir anlatıcı tarafından da yorumlanabilir (örneğin seslendirme). Her müdahale olayların k

Devamı

Ostwald yıldızı ya da kromatik daire , Alman bilim adamı ve filozof Wilhem Ostwald tarafından yayımlanan bir teoriye dayanan bir renk gösterimi şeklidir. Bugün RGB gibi yeni modeller veya on iki renkten oluşan yeni bir kromatik daire olmasına rağmen, Ostwald yıldızı hala saç boyası gibi bazı sektörlerde kullanılmaktadır. William Ostwald, 18

Devamı

Farklı oyun türleri , geleneksel trajedi, komedi ve hiciv vardır; Bu üç form Yunan tiyatrosunun mirası. Diğer türlerin yanı sıra opera, zarzuela, melodrama ve monolog da vardır. Geleneksel eser türlerinin kökeni günümüzde bile bir gizemdir. Ancak, M.Ö. 5. yüzyılda, Yunan uygarlığı boyunca tanrı Dionysos'u onurlandırmanın bir yolu olarak yayıldıkları bilinmektedir. İşler zamanla gelişti. Örn

Devamı
$config[ads_cat_netboard] not found