Burundi Bayrağı: Tarih ve Anlamı

Burundi bayrağı, ulusal bayrak ve bu küçük Afrika ulusunun en önemli sembolüdür. Afiş, renklerin yeşil ve kırmızı yüzleri olduğu beyaz bir Aziz Andrew Haçı tarafından bölünmüş dört parçadan oluşuyor. Orta kısımda üç kırmızı altı köşeli yıldız bulunan beyaz bir daire vardır.

Burundi tarihi bir Afrika şehridir. Ayrıca, 19. yüzyılın sonlarında Afrika Bölümünden sınırları oluşturulmamış olan birkaç eyaletten biridir. Ancak, en büyük mirasını bırakan Almanya ve daha sonra Belçika tarafından işgal edildi.

Burundi bayrağı 1962'de bağımsızlıktan sonra kuruldu. O yıl Burundi Krallığı, şu anki gibi bir bayrakla kuruldu. Bayrak renklerinin anlamları zaman içerisinde korunmuştur.

Beyaz, ülkedeki barışı temsil ediyor. Öte yandan, kırmızı, vatan için sevgi anlamını taşıyor, yeşil ise umutları temsil ediyor. Orta kısımda öne çıkan üç yıldızın her birine bir anlam verildi: birlik, iş ve ilerleme.

Bayrak tarihi

Burundian bayrağının tarihi, 18. yüzyılın sonunda, yaklaşık 1680 yılında kurulan Burundi Krallığı'na kadar uzanıyor. Tutsis'in hâkim olduğu bu krallığın sembolü, o zamanlar, yarı ilahi statüsüne sahip bir ata davasıydı. Bu müzik aleti ve ibadet nesnesine karyenda denir.

Bu efsanevi aracın ilahiyatı, inanca göre toplum için kurallar koyan mesajlar yayınlamasıydı. Sadece mwami adıyla bilinen kral, karyenda'dan kaynaklanan kuralları yorumlayıp yasalara dönüştüren oydu.

Alman sömürge dönemi

Ülke kolonileştirilmeye başladığında Burundi'nin sembolleri düştü. 1899'da Burundi, Alman Doğu Afrika'nın bir parçası oldu. İlk muhalefetine rağmen, kral kimliğini korumasına rağmen nihayet Alman vesayetine başvurdu.

Bu koloninin belirli bir bayrağı yoktu, ama Alman İmparatorluğu'nun savaş bayrağı kullanıldı. Doğu Afrika kolonisi, imparatorluğun sömürgeci bayrağını almayan tek kişiydi.

Almanya, Birinci Dünya Savaşı'ndaki tüm sömürgelerini kaybetmeden önce, monarşi her sömürge için özel semboller yaratmayı planladı. Alman Doğu Afrika’sı, aslanlı bir kalkan önerdi.

Daha sonra, koloninin armasının sol üst köşeye çekildiği bir bayrak daha ortaya çıktı. Orta kısımda, gerçek semboller vurgulandı. Sömürge sembollerinin hiçbiri benimsenmedi, çünkü kısa bir süre sonra Almanya İmparatorluğunun tamamını kaybetti.

Belçika sömürge dönemi

Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Belçika birlikleri Burundi ve komşu ülkelere girdi. O zamandan beri bir koloni kuruldu ve şu anki Ruanda ve Burundi'nin oluşturduğu Ruanda-Urundi Milletler Cemiyeti'nin görevi ile 1923'te resmileşti. Alman Doğu Afrika'sının bir parçası olan Tanganika, bir İngiliz kolonisi haline geldi.

Ruanda-Urundi'nin görevini belirleyen Belçikalılar sadece bir kalkan uyguladılar. Bu dört mızrak, bir kaplan ve mavi bir kuştan oluşuyordu. Bununla birlikte, bayrakla ilgili olarak, Belçika'nın ulusal bayrağı kullanılmıştır.

Burundi Krallığı

Birçok ihtilaftan sonra, Burundi, 1 Temmuz 1962'de İngiltere figürü altında bağımsızlaştı. Devlet başkanı olan hükümdar Mwambutsa IV idi. Hutus ve Tutsis arasındaki farklılıklar nedeniyle zayıf bir anayasal monarşi kuruldu.

Burundi'nin ilk ulusal bayrağı, krallığın geleneksel sembolü Karyenda'yı seçti. Buna ulusal tarımı temsil eden bir sorgum bitkisi eşlik etti.

Bu semboller bayrağın ortasına yerleştirildi. Bu afiş daha önce yeşil ve kırmızı renkleri olan Saint Andrew Haçı'nı içeriyordu.

Burundi Cumhuriyeti

Monarşi, prensin kralı sınırlandırdığı askeri bir hareketin ardından kaldırıldı ve daha sonra başbakan prensi devirdi. Bu, cumhuriyetin askeri rejimle ilan edilmesine yol açtı. Hemen ve birkaç gün boyunca 28- 29 Kasım 1966 arasında bayrağın monarşik sembolleri kaldırıldı.

Ortadaki Burundi Cumhuriyeti, sorgum plantasyonunu merkezi bir sembol olarak bırakmaya karar verdi, ancak Karyenda'yı ortadan kaldırdı. Bu bayrak 29 Kasım 1966'dan 28 Mart 1967'ye kadar korunmuştur.

Ulusal köşkte sorgum sembolü ancak birkaç ay kaldı. 28 Mart 1967'de, yeşil sınırlı altı kırmızı noktayla, mevcut üç yıldızla değiştirildi.

Bu tasarım şu anda korunuyor ve yalnızca oranlarda, 1982'de değişti. O sırada, 2: 3'ten 3: 5'e kadar gitti.

Bayrağın Anlamı

Burundi'nin ulusal bayrağı, Afrika ortamına kıyasla çok çeşitli ve çeşitli bir semboldür. Ondan hedefin ve altı ucun yıldızlarının birleştirilmesini vurguluyor. Ancak, bayrağın anlaşılması için önemi önemlidir.

Kırmızı renk

Birçok bayrakta geleneksel olduğu için, bağımsızlık mücadelesi ve ulusun çektiği acı ile kırmızı tanımlanır. Bununla birlikte, bu renk aynı zamanda vatanın aşkı olan daha kalıcı bir anlamı da tanımlar. Kırmızı, üst ve alt yamukların yanı sıra yıldızların iç kısımlarında bulunur.

Yeşil renk

Burundi'nin yeşil bayrağı dünyadaki bu makamın geleneksel olarak tanımlanmasını onurlandırır: umut. Daha spesifik olarak, bayrak renginin bayrakta temsil ettiği umudu geleceğe yöneliktir.

Beyaz renk

Afrika bayraklarında sıradışı olan bu renk aynı zamanda geleneksel anlamlarından birine de karşılık gelir: barış. Bu rengin başka bir yorumu yoktur, çünkü başlangıçtan itibaren Burundi'nin kendi iç grupları ve yurt dışında yansıtması gereken barış olarak önerilmiştir.

Yıldızlar

Biri üstte, diğeri altta yer alan üç altı köşeli yıldızın açık bir sembolojisi vardır: birlik, iş ve ilerleme. Bunlar Burundi'nin ulusal sloganını oluşturan üç değerdir.

Ancak, bu üçlülüğün başka açıklamaları da vardır. Birçokları için Burundi'nin üç etnik grubunu temsil ediyor: Twa, Tutsis ve Hutus. Ayrıca, Tanrı'ya, krala ve ülkeye sadakatin yemin edildiği monarşik geçmişle de ilişkilendirilebilir.