Erkek Psikolojisi: 10 İlginç Özellikler

Bu yazıda eril psikolojiyi ve aşk, sosyal yaşam, saldırganlık, iş ve genel yaşamdaki özelliklerini açıklayacağım. Hangi niteliklerin erkeksi cinsiyeti tanımladığını, hangi davranışların tipik olarak erkekler tarafından gerçekleştirildiğini, erkeksi kimliğin nasıl geliştiğini ve hangisinin en etkili faktör olduğunu analiz edeceğiz.

İnsanı analiz ettiğimizde, erkek ve kadın psikolojisini ayırt etmemizi sağlayan bir dizi farklılık ortaya çıkmaktadır. İki cinsiyetten her biri bir dizi belirlenmiş fiziksel ve psikolojik niteliklere sahiptir.

Eril cinsiyet içinde bulabileceğimiz çeşitliliğe rağmen, erkek cinsiyetini tanımlamaya çalıştığımız zaman, hem fiziksel hem de psişik ve davranışsal olarak bir dizi genetik özelliğin baskın olduğu açıktır.

Bununla birlikte, genel olarak insan türlerinin ve özellikle insanın evrimini hızlı bir şekilde gözden geçirirsek, insan olarak insanın zaman içinde evrimleştiği söylenir.

Kadın psikolojisinin özelliklerini bilmek istiyorsanız, bu makaleyi ziyaret edin.

Farklılıklar nasıl ortaya çıkar?

Pleck ve Jurgenson tarafından 2004 yılında yapılan bir araştırmaya göre, erkek kimliği saldırganlıkla ilişkili.

Bu nedenle, antisosyal davranışları başkalarının çıkarlarına zarar vermek amacıyla anlamıyoruz, ancak gerekli veya uygun görüldüğü takdirde savaşmak için kadınlardan daha büyük bir eğilime sahibiz.

2-Rekabet

Tipik olarak, erkekler kadınlardan daha maceracı ve baskındır.

Aslında, 2011 yılında Reddick tarafından yapılan bir gözden geçirme, bu yönünün erkek kimliğinin temel bir tutumunu oluşturduğunu söyledi.

8-Liderlik

Erkeklerin, sosyal ve kişilerarası ilişkilerde liderlik rollerini benimseme konusunda kadınlardan daha fazla eğilimi vardır.

Yüzlerce yıldır sürüklediğiniz ilişki klişeleri bunun için temel bir faktör olabilir.

9-Bağımsızlık ve özgürlük

Bu yönüyle son yıllarda çalışılmamasına rağmen, erkeklerde bağımsızlık ve özgürlüğü hala kadınlardan daha fazla kabul ettiği doğrudur.

10-Aile

Bununla birlikte, 9. noktayı işaretleyebilecek "sosyal norm" a rağmen, erkekler oldukça aşina olmaları ile karakterizedir. Kendi ailesine sahip olma gerçeği, erkeklere eril kimliğe sahiptir.

Sence erkeklerin başka hangi psikolojik özellikleri var?