Öykü'nün unsurları nelerdir?

Parabol elemanları eksen, fokus, directrix, parametre, tepe noktası, fokal uzunluk, sicim, fokus teli, düz yan ve noktalarıdır.

Bu elementler sayesinde, parabollerin uzunlukları ve özellikleri hesaplanabilir. Diğer tüm elemanların ortaya çıktığı ana bileşenler eksen, directrix ve odaktır.

Bir parabol, noktaları, eğrinin iç tarafında bulunan bir odağa eşit, ve dış tarafta yer alan ve parabole dik olarak yerleştirilmiş directrix olarak adlandırılan bir çizgiye eşit eğri bir çizgidir. Geometrik olarak 1'e eşit eksantrikliğe sahip bir konik kısma karşılık gelir.

Parabol oluşturan elementler

Tüm paraboller aynı dış merkezliliğe sahip bir konik kesime karşılık geldiğinden, geometrik düzeyde tüm paraboller benzerdir ve aralarındaki tek fark, çalıştıkları ölçekdir.

Normalde matematik, fizik ve geometri çalışmaları sırasında paraboller genellikle bazı parametreler dikkate alınmadan elle çekilir. Bu sebeple çoğu paralellik farklı bir şekil veya açıya sahip gibi görünmektedir.

Bir parabol oluşturan üç ana unsur odak, eksen ve directrix'tir. Eksen ve directrix, odak eksende bir nokta iken kesişen dikey çizgilerdir.

Parabol, fokus ile directrix arasındaki kavisli bir çizgidir, parabolün tüm noktaları fokus ile fokustan eşit miktarda bulunur.

1- Odaklanma

Eksende yer alan bir noktadır, parabolün herhangi bir noktası, odak ve directrix ile aynı uzaklıktadır.

2- Eksen

Parabolün simetrik eksenidir, eksenin parabolle kesiştiği noktaya tepe denir.

3- Rehber

Directrix, parabole karşı çıkan eksene dik bir çizgidir. Parabolün herhangi bir noktasında odağa bir çizgi çekmek için yerleştirilmek, bunun uzunluğu directrix'e çizilen bir çizgiye eşit olacaktır.

4- Parametre

Directrix'e dik olan ve fokus ile directrix arasında bir vektör oluşturan eksene paralel bir çizgidir.

5- Vertex

Eksenin ve parabolün kesiştiği noktaya karşılık gelir. Bir parabolün tepe noktası, odak ve directrix arasındaki orta noktadadır.

6- Odak uzaklığı

Odak ve tepe arasındaki mesafedir. Parametre değerinin 2'ye bölünmesiyle eşdeğerdir.

7- Halat

Bir tel 2 parabolün birleştiği herhangi bir düz çizgidir.

8- Odak ipi

Odak içinden 2 noktadan oluşan bir parabolün birleştirildiği bir ip.

9- Düz taraf

Düz taraf, directrix'e paralel ve eksene dik olan bir odak dizesidir. Değeri parametrenin iki katıdır.

10- Puanlar

Bir parabol çizilirken, eğrinin her iki tarafında 2 boşluk görsel olarak oldukça farklıdır. Bu 2 taraf parabolün iç ve dış noktalarını oluşturur.

Eğrinin iç tarafında bulunanların hepsi iç noktalar olarak bilinir. Dış noktalar, parabol ve directrix arasında, dışarıda bulunanlardır.