Amazon Bölgesi Kültürü: Başlıca Özellikleri

Kolombiya'nın Amazon bölgesinin kültürü, temel olarak, diğerlerinin yanı sıra, ayinler, danslar, şarkılar, sözlü gelenekler, inançlar ve el sanatları gibi, yerli yerli etnik grupların geleneksel gelenekleri ve etkinliklerinden oluşur.

Amazon bölgesi, Kolombiya'nın güney doğusunda yer almaktadır. Büyük bir oksijen üreticisi ve binlerce türün sığınağı olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda büyük bir kültürel zenginlik barındıran bir bölgedir.

Çeşitlilik, bölgenin göreceli olarak izolasyonunun bir sonucu olarak sembolik ve duyuşsal özelliklerini koruyan yüksek yerli etkiye sahip olmasına rağmen, çoğunlukla yerli veya melez olan çok kültürlü nüfusu tarafından verilmektedir.

Amazon bölgesi Kolombiya bölgesinin kültürel gelenekleri, tarihi ve etnik kökenleriyle olduğu kadar, yaşam biçimleri, ataların bilgisi ve maneviyatı da dahil olmak üzere doğal çevresi ile bağlantılıdır.

Kolombiya Amazon bölgesi bölgesinin% 60'ından fazlası, zengin kültürel kimliğe sahip birkaç yerel yerleşim çekirdeğinin yoğunlaştığı korunan alanlar olarak işlev gören rezervasyon sistemlerine ve yerli rezervlere aittir.

Hükümetin, yerli kültürel bütünlüğü koruma konusundaki idealist çabasına rağmen, çoğu topluluk, medeniyetlerin etkisi ve ilerlemesi nedeniyle geleneklerinde değişiklikler geçirmiştir.

Kolombiya'nın Amazon bölgesinin 4 ana kültürel tezahürü

1- Rites, danslar ve şarkılar

Geleneksel yerli ayinler, danslar ve şarkılar efsanevi-ruhsal bir karaktere sahiptir ve doğurganlık, evlilik, doğumlar, hasatlar, sağlık ritüelleri, cenaze törenleri gibi diğerleri gibi temsili anlarda gerçekleştirilir.

Şarkılar ve sesler duygularını, hissettikleri şeye göre ifade eder: diğerleri arasında neşe, üzüntü, öfke.

Kuşların şarkısı gibi doğanın seslerini ve manguare gibi yerel malzemelerle yapılmış kendi müzik enstrümanlarını taklit ediyorlar.

2- Sözlü gelenek ve inançlar

Genel olarak, Kolombiya Amazonlarının yerli halkları, efsanelerin ve mitlerin sözlü zengin geleneklerine sahiptir.

Birçoğu çevre ve harika bir yaşam olduğunu düşündüğü ormanla yakın ilişkilerini açıklar.

Çoğu animasyonu bir inanç sistemi olarak uygular, bu nedenle orman ve doğal fenomenleri ruhsal merkezleri olarak görür, hayvanlar, bitkiler veya nehirler gibi tüm ruhlara atfetir.

Bu, onları doğa ile uyumlu bir ilişki içinde kalıcı olarak tutar, böylece ormanın kullanımı ve bütünlüğü arasındaki dengeyi korur.

3- Şamanlar ve geleneksel tıp

Şamanlar ve bilgili, doğa ruhlarının iyileştirme gücünü teşvik etmenin yanı sıra, bölgedeki şifalı bitkilerin her hastalıkla yüzleşmek için kullanımı hakkında da geniş bir bilgiye sahipler.

Amazon bitki örtüsünün botanik ve bileşimine, atalarından miras kalan tıbbi uygulamalar ve bilgilerle mükemmel biçimde hükmediyorlar.

Bu bilgi, şifa ve tıbbi etki sağlamak için en uygun olanı seçmelerini sağlar.

4- El Sanatları

Yerli topluluklar, diğer ürünlerin yanı sıra ahşap oymaları, dokuma sepetler, örme sırt çantaları, kostüm takıları, mutfak eşyaları, av tüfeği, mızrak, yay ve okların ustaca hazırlanmasına aktif olarak katılmaktadırlar.

Çevrelerini iyi tanıyan uzmanlar, tohum, ağaç kabuğu ve bitkileri, diğer ürünlerin yanı sıra, el aleti, kano veya ev inşa etmek için dokuma ve odun gibi bir hammadde gibi topladıkları yerden bilirler.