Clausura Mülkiyet nedir? (Örneklerle)

Clausurativa özelliği, belirli bir kümeye ait iki sayıyla bir matematiksel işlem gerçekleştirildiğinde yerine getirilen temel bir matematik özelliğidir ve bu işlemin sonucu aynı kümeye ait başka bir sayıdır.

Eğer gerçeklere ait olan -3 sayısını eklersek, 8'e gerçek sayılara ait olanları da eklersek sonuçta gerçek sayılara ait olan 5 sayısını elde ederiz. Bu durumda kapanış özelliğinin yerine getirildiğini söylüyoruz.

Genel olarak bu özellik özellikle gerçek sayılar kümesi için tanımlanmıştır (ℝ). Bununla birlikte, diğer kümelerde diğerleri arasında karmaşık sayılar kümesi veya vektör uzayları kümesi olarak tanımlanabilir.

Reel sayılar kümesinde, bu özelliği yerine getiren temel matematiksel işlemler toplama, çıkarma ve çarpmadır.

Bölünme durumunda, yalnızca kapanma özelliği, sıfır olmayan bir değerde bir paydaya sahip olma koşulu ile yerine getirilir.

Toplamın kapanış özelliği

Toplam, iki sayının bir araya getirildiği bir işlemdir. Eklenecek sayılara Eklemeler, sonuçlarına Sum denir.

Toplamın kapanış özelliğinin tanımı şöyledir:

  • A ve b, ℝ'ye ait sayılar olduğundan, a + b'nin sonucu ℝ olarak benzersizdir.

Örnekler:

(5) + (3) = 8

(-7) + (2) = -5

Çıkarma özelliğini kapatma

Çıkarma, Çıkarma olarak bilinen bir sayıyla temsil edilen bir miktarı çıkardığınız Minuendo adlı bir numaranın olduğu bir işlemdir.

Bu işlemin sonucu Çıkarma veya Fark olarak bilinir.

Çıkarma için kapanış özelliğinin tanımı şöyledir:

  • A ve b, ℝ'ye ait sayılar olduğundan, ab sonucu ℝ içindeki tek bir öğedir.

Örnekler:

(0) - (3) = -3

(72) - (18) = 54

Çarpımın kapanma özelliği

Çarpma, biri Çarpma, diğeri ise Çarpma olarak adlandırılan iki miktardan, Ürün adı verilen üçüncü bir miktarın olduğu bir işlemdir.

Temelde, bu işlem Çarpanın belirttiği kadar çarpma işleminin art arda eklenmesini gerektirir.

Çarpma için kapanış özelliği şu şekilde tanımlanır:

  • A ve b, ℝ'ye ait sayılar olduğundan, a * b'nin sonucu ℝ içindeki tek bir öğedir.

Örnekler:

(12) * (5) = 60

(4) * (-3) = -12

Bölünme mülkiyetinin kapanması

Bölünme, Temettü olarak bilinen ve diğeri Divisor olarak bilinen bir sayıdan, Bölüm olarak bilinen başka bir sayı bulunan bir işlemdir.

Temel olarak, bu işlem, Temettü’nün, Bölen’in gösterdiği kadar eşit parçalara dağıtmasını içerir.

Bölümün clausurativa özelliği sadece payda sıfırdan farklı olduğunda geçerlidir. Buna göre, mülk şöyle tanımlanmaktadır:

  • A ve b, ℝ'ye ait sayılar olduğundan, a / b'nin sonucu b içindeki tek bir öğedir, eğer b ≠ 0

Örnekler:

(40) / (10) = 4

(-12) / (2) = -6