20 Olumlu Yasa Örneği

Olumlu haklar, yasama işlevini yerine getiren bir devlet kurumu tarafından düzenlenen yasal normlar veya yasalardır.

Diğer toplum üyelerinin, kendilerine veya başkalarına zarar verebilecek belirli eylemlerde bulunmadan devam etme zorunluluğu olan olumsuz haklara karşı çıkıyorlar.

Örneğin, olumsuz bir hak, yasadışı giriş yapan biri için endişelenmek zorunda kalmadan evinizde bulunabilmektir. Olumlu bir yasa örneği ise sosyal güvenlik sistemidir.

Olumsuz hak, birisinin bir şey yapmamasını gerektirse de, pozitif yasa, toplumun bir üyesinin diğerine hizmet sunduğunu arar.

Kısacası, olumlu haklar, belirli bir şekilde hareket etme zorunluluğu getiren ve yasalarla güçlendirilmiş haklardır.

Olumlu haklar, Devlet gibi siyasi varlıklar halinde örgütlenen insan tarafından yaratılan statülerdir.

Bu noktada, pozitif haklar, adından da anlaşılacağı gibi, doğa tarafından belirlenen ve evrensel kabul edilen doğal haklardan (eşitlik ve özgürlük gibi) ayrılır.

Olumlu haklar yasal belgelere yazılırken, doğal haklar o kadar tanınırlar ki yazılmaları gerekmez.

Pozitif hakların öne çıkan örnekleri

1. Halk eğitimi hakkı

İnsan devlet tarafından finanse edilen kamu eğitim kurumlarına erişimin garanti altına alınma hakkına sahiptir.

2. Sosyal güvenlik sistemi hakkı

Eğitimde olduğu gibi, olumlu bir hak da Devletin tüm vatandaşlara sosyal güvenlik ve hastane ve sağlık sistemlerine ücretsiz erişimini garanti etmesidir.

3. Ebeveynler tarafından desteklenme hakkı

Çocuklar, karar vermede ebeveynleri veya temsilcileri tarafından desteklenme konusunda olumlu haklara sahiptir. Ebeveynlerin, çocuklarının güvenliğini ve refahını sağlama yükümlülüğüdür.

4. Özel mülkiyet hakkı

Tüm bireyler özel mülkiyete sahip olma hakkına sahiptir, yani soyulma veya kamulaştırma korkusu olmadan mülk sahibi olma (mobilya veya mülk, maddi veya maddi olmayan) hakkına sahiptir.

5. Özel mülkiyetin korunma hakkı

Birey, varlıklarının tehlikede olduğunu düşünürse yetkili makamlardan koruma talep etme ve alma hakkına sahiptir.

Bir kişinin sahip olduğu mülkün çalınması, ihlal edilmesi veya istila edilmesi durumunda, kişi adalet yapılmasını talep edebilir.

6. Hükümet tarafından güçlendirilmiş ve korunan sözleşmeler hakkı

Bireyler, her türlü sözleşmeyi (ticari, evlilik, diğerleri arasında) evlenme hakkına sahiptir ve bir taraf sözleşmeyi ihlal ederse, diğer taraf etkilenmez.

7. Karayolları ve ulaştırma ile ilgili düzenlemeler

Kara ve kara, hava ve su taşımacılığı kuralları, ehliyet alma hakkı gibi bir dizi olumlu hak içermektedir.

8. Ceza kanunu

Ceza kanunu, adli ve cezai işlemlere tabi tutulması gereken kişilerin haklarını güvence altına alan bir dizi yasa içermektedir.

Örneğin, bir kişi tutuklandığında sessiz kalma ve yasal tavsiye alma (özel veya devlet avukatları tarafından sunulan) hakkına sahiptir.

9. Ticari konularla ilgili düzenlemeler

Devletin sözleşmeleri güvence altına alması ve güçlendirmesi gerektiği gibi, Devlet vatandaşlarını içeren ticari hususların korunmasını da sağlamalıdır.

Bu yönetmelik, ticari protokoller yapılmadan önce danışılması gereken ticari kodlar olarak yasalara dahil edilmiştir.

10. Mesleğin etik kuralları

Bir mesleğin etik kuralları, mesleğin tüm üyelerinin sahip olduğu hak ve görevlerden oluşur.

Etik kurallar, bir bireyin sadece vatandaş olarak değil profesyonel olarak da olumlu haklarını sağlar.

Örneğin, doktorların etik kuralları, "mesleği özgürce ve herhangi bir baskı olmadan uygulama" hakkına sahip olduklarını belirler.

11. Lisanslar ve izinler

Lisanslar ve izinler (dijital programlar gibi) sözleşmelere benzer, çünkü üretici ve tüketici arasında yasal bir ilişki kurarlar.

Bunlar, her iki taraf için de belirli olumlu haklara işaret eder: Üreticinin çalışmalarına saygı duyma, kazanma ve yasal olarak dağıtma hakkı vardır.

Tüketicinin satın alması istenen ürünü satın alma hakkına sahip olması ve kullanıcı lisansının sözleşmeyi belirlediği süre boyunca saygı gösterilmesine hakkı vardır.

12. Doğum belgesi, evlilik cüzdanı gibi diğer yasal belgeler

Vatandaşların yasal belgelerini işleme koyma hakları vardır. Örneğin, yeni evlenmiş olan bir birey, Devletin medeni durumdaki değişikliği kaydeden bir belge yayınlama hakkına sahiptir. Aynısı, vatandaşların hayati halindeki (doğum ve ölüm sertifikaları) meydana gelen değişimle de olur.

13. Oy hakkı

İnsanoğlunun seçme hakkına sahip olması, ulusun hükümetinin bir parçası olacak temsilcileri seçmek için en iyi yoldur.

Bu şekilde, tüm halkın hükümete katılımı güvence altına alınmaktadır, çünkü halk içindedir ve egemenliğin bulunduğu liderlerde (milletin gücü) değildir.

14. Bireyi koruma hakkı

Birey, fiziksel ve psikolojik bütünlüklerinin tehlikede olduğunu düşünürse, yetkili makamlardan (diğerlerinin yanı sıra polis, sivil güvenlik görevlisi) koruma talep etme ve alma hakkına sahiptir.

15-İfade özgürlüğü hakkı

16-Ev hakkı

17-Fikri mülkiyetin korunması hakkı

18-Yasal tavsiye hakkı

19-İşimiz için ücret alma hakkı

20-Cinsiyet, ten rengi, cinsel yönelim ve din ne olursa olsun herhangi bir siyasi yaşam alanına katılma hakkı.