Kurallar ne için?

Kurallar, bir kuruluş veya sosyal grubun çalışması için zorunlu uyum olarak oluşturulan bir dizi düzenlemedir.

Kuruldukları seviye ne olursa olsun, kurallar yönettiği grupta düzeni garanti etmenin bir yoludur. Etkili olabilmek için kurallar, başvurdukları mekanın tüm üyeleri için zorunludur.

Kuralların oluşturulduğu alanlar en küçüğünden en büyüğüne kadardır. Ebeveynler evlerinden çocuklarına, değerlerini artırmayı ve sorumluluk alışkanlığı yaratmayı amaçlayan bir dizi düzenleme sunar. Okulda ayrıca öğrenciler tarafından yerine getirilmesi gereken kurallar vardır.

Daha sonra, çalışma alanında, kurallar da mevcuttur ve işin yerine getirilmesindeki sorumluluğa katılırlar. Daha fazla kapsamı olanlar, farklı kapsamdaki hükümetler tarafından verilenlerdir.

Yerel düzeyde, düzenlemeler genellikle onaylanırken, ulusal düzeyde kurallar belirleyen yasalar, kararnameler ve kararlar vardır.

Genel olarak, Devletin azami kuralının, Devlet kurumlarının işleyişinin yanı sıra vatandaşların temel haklarını belirleyen Anayasa olduğu kabul edilir.

Kuralların kullanımları ve nedenleri

Kuralların amacı temel olarak toplu refah üzerine odaklanmıştır. Kuralların doğru çalışmasıyla, uygulandığı grubun barış içinde bir arada var olabileceği sonucuna varılmaktadır. Ülkeler söz konusu olduğunda, kanun ve yönetmeliklerin kullanılması hukukun üstünlüğünü oluşturur.

Siparişi sakla

Oynarken, seviyesine bakılmaksızın, mektuba uyulması gereken kurallar vardır. Bu, oyun boyunca düzeni korumak ve tüm oyuncular için aynı hakları garanti etmek amacıyla yapılır.

Bu örnek, herhangi bir alanda uygulanabilir, çünkü bir toplumun işlev görmesi için, anarşinin empoze edilmemesi ve düzenin her yönüyle yasalara uygun olarak sürdürülmesi gerekir.

Bu şekilde, çatışmalardan kaçınılır, çünkü belirli bir sosyal grubu ilgilendiren bir konuda birleşik bir kriterleri yoktur.

Bireysel hakları garanti et

Gezegende en yüksek seviyedeki standartlar seti, 1948'de Paris, Fransa'da imzalanan Evrensel İnsan Hakları Bildirgesidir.

Bu bildirgede, insan türünde yerleşik olan temel haklar otuz maddeden oluşmuştur. Herhangi bir düzenlemenin, her bireyin bireysel haklarını garanti altına almayı, mağdur olabilecekleri herhangi bir saldırıdan veya ayrımcılıktan korumayı nasıl amaçladıklarını görmek kolaydır.

Herhangi bir düzenlemeyle belirlenmiş haklar kullanılır ve her zaman ilerici olmalı ve gerici olmamalıdır.

İnsanlık onurunun korunması başka bir durumun üstündedir ve yerleşik bir kuralın korunması gereken bir çerçevedir.

Başkalarının ve grupların haklarını korumak

Aynı şekilde insan haklarının bireysel olarak uygulanması da kolektif düzeyde yapılır. Hiç kimse bir başkası için bir hakkın kullanılmasını önleyemez.

Bu nedenle, herhangi bir kural, bir grubun haklarının bir bütün olarak yerine getirilmesinin güvencesini, kendisine ait olan kişilerin hakları arasında bir arada yaşama için anlaşmazlıklar yaratmadan görselleştirmiş olmalıdır.

Kural oluşturma nedenlerinden biri, içeriğinin, çalışmasına ve yerine getirilmesine izin veren bir fikir birliğine sahip olmak için, mümkün olduğu kadar nüfusu dahil etmeye çalışması gerektiğidir.

Uyuşmazlıkların çözümü için kurumları koruyun

Kurallar, en fazla sayıda çatışmayı önlemek için yapılsa da, daima ortaya çıkacaktır. Bu nedenle aynı düzenlemeler, ortaya çıkan farklılıkları gidermek için alınması gereken kanalın ne olduğunu belirler.

Ev gibi daha düşük bir seviyeye gelince, her zaman eski rakamlar genellikle çatışmaları çözme konusunda daha fazla yetkiye sahiptir.

Öte yandan, şirket veya kurum kuran düzenlemelerde, ortaya çıkan ihtilafları çözmek için organizmalar tam olarak yaratılmaktadır.

Aynı şekilde, Birleşik Devletlerde Yargı Gücü, davalar veya davalar yoluyla doğabilecek her türlü hukuki ihtilafı çözme kapasitesine sahiptir.

Kanun önünde eşitlik çerçevesi oluşturmak

Kanun önünde eşitlik, hukukun temel normlarından biridir. Bu, tüm bireylerin eşit olduğu anlamına gelmez, ancak her bireyin, diğerlerine nazaran, haklarından yararlanmalarının yanı sıra yasalara uyma yükümlülükleri de aynıdır.

Bu yüzden sorumluluklarda farklılıklar vardır, çünkü bütün insanlar aynı yetkiye veya hiyerarşiye sahip değildir.

Bununla birlikte, zorunlu uyum, belirli düzenlemelerle yönetilmeye tabi olan insanlara eşittir.

Ayrışma veya ayrımcılık konusundaki herhangi bir girişim, düzenlemelerin yapılmasının ana nedenlerinden biri olan buna karşı geliyor.

Onları ihlal edenler için cezalar koymak

Düzenlemeler her zaman karşılanmayacak. Bu sebeple, makalelerinin veya sözlü görüşmelerinin ardından gelmeyenlere uygulanacak cezaları ve yaptırımları kendileri belirler.

Verilen herhangi bir ceza, insan haklarına ve halk tarafından edinilen diğer haklara tam olarak uymalıdır.

Hiç kimse yaptırım uygulayamaz. Kuralları ve topluma uymalarını sağlayacak kurumlar veya kefiller, kurulu yasal çerçeveyi ihlal etme eylemleriyle ilgilenen kişilere karşı güçlerini kullanma yetkisine sahiptir.

Onları değiştirmeyi öner

Değiştirilecek mekanizmaları yoksa, hiçbir kanun iyi değildir. Evde, bir norm hiçbir zaman yerine getirilmediğinde, bunun sebebi muhtemelen üyelerinin ihtiyaç ve menfaatlerine uyum göstermemesidir. Aynısı bir ülkede olur.

Bu nedenle, demokrasilerde vatandaşlar yeni yasalar çıkaran veya önceden var olanları değiştirebilecek temsilcileri seçerek daha fazla insan için daha fazla hakın güncellenmesini ve tefekkür etmelerini sağlar.